Gratis fagdag 19. september 2024 på Quality Hotel Strand Gjøvik

“Detti er heme, her vil je bo!” Hva er det som skaper attraktive og aktive lokalsamfunn? 

Målgruppen for fagdagen er ansatte i kommunene i Innlandet fylke; politikere, kommunale ledere og ansatte, planleggere, arkitekter, utbyggere, entreprenører, frivilligheten, lag og foreninger, studenter m. fl.

Sigrid Lae Steinsrud vil innledningsvis fremføre sangen “Detti er heme” akkompagnert av Anders Byfuglien, med tillatelse fra låtskriver Torbjørn Dyrud.

Ungdomsrådsleder i Lunner, Sindre Lindstadhagen Bjerkås vil ønske velkommen og oppsummere avslutningsvis.

Foredragsholdere:

Eskil Narum Bakken (NTNU): sivilarkitekt, med universitetsutdannelse i filosofisk estetikk, kunsthistorie og arkeologi. Han har produsert nasjonalt veiledningsmateriell innen estetikk, og har utdannet arkitekter, ingeniører og byggesaksbehandlere, m.m. Han er en ettertraktet foredragsholder og har også en omfattende arkitektvirksomhet innen stilhistorisk rehabilitering og tilbakeføring. Vi vil få et innblikk i hvordan attraktive lokalsamfunn kan utformes.

Vegard Sines Pettersen (Tverga): Hvordan skape mer glede, aktivitet og moro der folk bor? For å få til det på en riktig og god måte må vi først synliggjøre sentrale behov, utfordringer og muligheter i dagens samfunn. Og ikke minst sørge for at de som planlegger, tilrettelegger og fatter beslutninger har den nødvendige kunnskapen som skal til for å sikre en helhetlig og god samfunnsutvikling. Kommunen er en nøkkelaktør som står for utforming og tilrettelegging av de fleste offentlige og sosiale rom, og derved en viktig premissleverandør for hva slag aktivitetsmønster og aktivitetsvaner vi har rundt om i landet vårt.

Ane Bjørnsgaard (Innlandet fylkeskommune): Mulighetsperspektivet på ungdoms psykiske helse og livskvalitet. Foredraget bygger på fokusgrupper med ungdom i de videregående skolene i Innlandet rett før og rett etter nedstengning av samfunnet på grunn av Covid-19 i 2020. Hvilke perspektiver har ungdom på god psykisk helse og god livskvalitet i en slik tid? Analysen bygger på Amartya Sen og Martha Nussbaums Mulighetstilnærming (Capability Approach).

Øystein Stabell (Innlandet fylkesbibliotek): Folkehelse og livskvalitet – bibliotekets betydning for sosial bærekraft i lokalsamfunnet. Hva er betydningen og verdien av lokale møteplasser? Foredraget bygger på blant annet to hovedtrekk fra sosiologene Eric Klinenberg og Aaron Antonovsky, med praktiske eksempler fra bl.a. Sverige, Skottland og Norge.

Anne Marthe Dahl Zettervall vil lede oss gjennom dagen.

Påmeldingsfrist: 01.09.2024

Du kan melde deg på fagdagen ved å trykke her