Har du målt radon i din bolig?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt.

  • Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober til midten av april.
  • Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to månede
  • Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel dagligstue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke og måles.
  • Det er krav om at alle som leier ut bolig skal måle radon.
  • Vi anbefaler målinger med sporfilm.

Gjennom en avtale med firmaet Eurofins Radonlab AS tilbys innbyggerne i Gjøvikregionen, Gran og Lunner rimeligere radonmålinger. Hvis du ønsker å benytte deg av rabatten må du bruke denne lenken: https://radonlab.com/gjovikregionen Du kan også bestille sporfilmer på telefon 21 96 03 50.

Du kan lese mer om prosedyre for måling av radon i bolig her: https://dsa.no/radon/slik-maler-du-radon