Ny facebook-side

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS har fått ny facebook-side: https://www.facebook.com/ghmt.iks/

Les mer om blant annet dis2016- 03 Bilde hjemmesidese sakene:

  • Seminar om fysisk aktivitet med medisinprofessorene fra NTNU, Jan Helgerud og Jan Hoff, den 10. mai 2016
  • Sjekk om din barnehage er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
  • Lenke til fagbladet Miljø & helse nr 3-2015  der en kan lese om to ulike prosjekter Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn har hatt i distriktet. Det ene er et prosjekt på SFO og det andre i frisørsalonger
  • Er din dagmamma godkjent, eller er du selv dagmamma?  Driver du dagmammavirksomhet for 3 barn eller flere, skal virksomheten godkjennes av kommunelegen etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
  • Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS tilbyr i samarbeid med firmaet Radonlab rimelige radonmålinger. Tilbudet gjelder for innbyggere i Gjøvik, Toten, Land og Gran
  • Finnes noen nedre grense for når barn må holdes inne i kulda?  Les mer om dette i faktaarket om kulde og små barn