Postlister

Postlister (offentlig journal) gir en oversikt over inngående og utgående korrespondanse på en gitt dato.  Spørsmål om innsyn i postlistene kan rettes til Miljørettet helsevern IKS på telefon 61 13 42 90 eller post@mrhv.no.