Dagssamling for kommunene i Hedmark og Oppland om miljørettet helsevern «Alle barn har rett på et godt arbeidsmiljø», arrangert av Fylkesmannen og .