Radon og useriøse telefonselgere

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes i berggrunn og kan sive opp og inn i boligen. Det kan gi økt risiko for lungekreft. Faren øker med graden av eksponering. I tillegg til helsefaren kommer også risikoen for å bli lurt av useriøse aktører.

Selv om de fleste firmaene som måler radon er anstendige, finnes det andre som driver råsalg. Vi har blitt kontaktet av personer i Gjøvikregionen som har blitt oppringt fra selgere som har informert om at det i området er målt høye radonverdier og lagt ut om skadevirkningene på en måte som setter frykt i folk. Enkelte gir også inntrykk av å representere Statens strålevern, noe som ikke er tilfelle da de ikke selger måleutstyr. Prisen de opererer med ligger også langt over det som er normalt i markedet.

Strålevernet anbefaler alle å måle i hjemme sitt, men det er helt frivillig. Leier du derimot ut bolig, er du som byggeier pålagt å kunne dokumentere radonnivået. Dersom målingene viser for høye nivåer, har utleier ansvar for å utbedre dette.

Det er enkelt å måle radon selv. Måleutstyr kan bestilles fra en rekke firmaer, og prisen varierer vanligvis fra 250 – 500 pr stk.

Slik måler du radon

  • Mål radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april.
  • Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder.
  • Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.
  • Du trenger ikke ha et firma til å plassere ut måleutstyret hos deg, dette gjør du enkelt selv. Følg veiledningen som skal følge med måleutstyret.
  • For å måle radon, brukes fortrinnsvis sporfilmer.

For husstander i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran er det inngått et samarbeid med firmaet RADONLAB slik at innbyggerne skal kunne kjøpe radonmålinger til fordelaktig pris. Pris etter rabatt er kr 110,00 pr. målebrikke inkl. analyse av resultatet. Det må bestilles minimum 2 sporfilmbokser for å få rabatten på 60 %. Fraktkostnad kommer i tillegg.  Se her for nærmere informasjon om radonmåling, eller bestill direkte på http://www.radonlab.com/gjovik med passord gjøvik.