Radonmåling i boligen

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt.

    • Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober til midten av april
    • Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder
    • Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel dagligstue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke og måles

Miljørettet helsevern IKS tilbyr innbyggerne i Gjøvikregionen, Gran og Lunner rimelige radonmålinger i samarbeid med firmaet Eurofins Radonlab AS.

Eurofins Radonlab AS for bestilling:

 http://www.radonlab.com/gjovik