Radonmåling

MILJØRETTET HELSEVERN IKS tilbyr i samarbeid med firmaet Eurofins Radonlab AS rimelige radonmålinger, tilbudet gjelder for husstander i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran kommune (avtalen gjelder ikke for Lunner kommune). Forutsetningen for rabatten på over 50 %, er at måleresultater gjøres tilgjengelige for Miljørettet helsevern IKS, bostedskommunen og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern). Miljørettet helsevern IKS og kommuneoverlegene vil dermed få et bedre grunnlag for å vurdere radonforholdene i kommunene.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle boligeiere å måle radon. Du kan undersøke aktsomhetskart for radon i ditt område hos Norges geologiske undersøkelse (NGU). Husk at det likevel kan være store variasjoner innenfor et relativt lite område, så det er kun radonmålinger i egen bolig som gir tilfredsstillende svar om radonnivå.

Måletidspunkt

Måling av radon bør begrenses til tidsrommet fra midten av oktober til midten av april, fordi innemiljøet er mest stabilt i vinterhalvåret. For å vurdere helserisiko og behov for tiltak mot radon må måling gjennomføres over minimum 2 måneder, slik at tidsvariasjonene midles ut.

Hvor mange sporfilmbokser bør en bestille?

Dette avhenger av hvor mange oppholdsrom du har i de tre nederste etasjene. Med det menes rom hvor en oppholder seg mye, f.eks. stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc. Det bør brukes en radonmåler per rom. Har du flere soverom i underetasjen bør du måle i hvert av disse rommene, selv om ikke alle brukes daglig.

Hvordan bestille radonmåling med sporfilm og få med rabatten for Gjøvikregionen?

Når du har funnet ut hvor mange sporfilmer du trenger klikker du på bestillingslenken under og du vil bli sendt til Eurofins Radonlabs – nettbutikk hvor du kan bestille.

Pris pr. målebrikke kr 115,00 inkl. analyse av resultatet. Fraktkostnad kommer i tillegg.  Det må bestilles minimum 2 sporfilmbokser for å få rabatten for Gjøvikregionen.

Bestill her:       http://www.radonlab.com/gjovik       Bruk passord: gjøvik. Oppgi antall målere du trenger. Du vil så bli bedt om å fylle ut kontaktopplysninger før du sender bestillingen. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. En giro vil følge med.

eller ta kontakt med Radonlab Eurofins AS på tlf.: 21 96 03 50 ( husk å oppgi tilbudskode «Gjøvik»)

Vær oppmerksom på at alle som eier utleiebolig er forpliktet til å måle og gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak. Strålevernforskriften (§ 6) stiller krav til radonnivå i utleieboliger. 

Måling av radon i drikkevann 

Husholdningsvann fra borebrønn i fast fjell, som benyttes daglig, bør undersøkes med hensyn på radon. Radonmålinger i vann kan gjennomføres hele året, og prøvetakningsutstyr til vannanalyse fås ved henvendelse til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, tlf: 67 16 25 00 eller Eurofins Radonlab AS enten  http://radonlab.com/radonmalinger/radon-i-vann   eller på tlf.; 21 96 03 50.

Linker:

Måleprosedyre for radon i boliger (2013)

Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager (2015)

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Sist oppdatert: 15.12.2021