Seminar om folkehelsearbeid 13.mars 2015

Folkehelseseminar 13.mars 2015

Arrangert av Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

Folkehelseoversikter – Én for alle – alle for én! – Jens A. Mørch

Oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Hva skal kommunen egentlig ha på plass? – Wibeke Børresen Gropen og Ane Bjørnsgaard, Oppland fylkeskommune

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer. Prosess i Gran kommune. – Sven Sandvik, Gran kommune

Folkehelseoversikt- datafangst for bedre folkehelse – Are Løken, Gran kommune, holdt innlegget på vegne av Hege Lorentzen

Hvordan jobbe med folkehelseoversikter i kommunene? GHMT bidrar men hvordan? – møteleder Jens A. Mørch