Ledige stillinger

GJØVIKREGIONEN HELSE- OG MILJØTILSYN IKS (GHMT) er organisert som et interkommunalt selskap for kommunene i Gjøvik, Toten, Land og Gran. Området har til sammen ca. 85.000 innbyggere.

Etaten har for tiden 5 stillingshjemler fordelt på 4,5 årsverk, hvorav 2 avdelingsingeniører, 2 rådgivere og 1 samfunnsmedisiner. Etaten har et nært samarbeid med kommuneoverlegene i deltakerkommunene.

Grunnet at daglig leder går av med pensjon i 2015 søkes det etter ny leder.

 

Daglig leder

Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn IKS for Gjøvik, Toten, Land og Gran.

Ved GHMT er det ledig stilling som daglig leder i 100 % stilling fra 01.03.15, ved eventuelt internt opprykk i selskapet vil det bli ledig stilling som avdelingsingeniør /rådgiver.

Vi søker etter en dyktig og engasjert person med relevant erfaring. Ansvarsområdet er å ivareta regionens lovpålagte oppgaver innenfor Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern på vegne av kommunene i samarbeid med kommuneoverlegene i deltakerkommunene.

Arbeidsoppgavene innebærer klage- og saksbehandling, veiledning og informasjon, deltagelse i plan-

og samarbeidsorganer, samt tilsyn etter forskrifter med hjemmel i Folkehelseloven.

Daglig leder har i tillegg til faglig ansvar, ansvar for personell og økonomi.

Det søkes etter en person med:

  • Ledererfaring og/eller -kompetanse
  • Relevant utdanning fra høgskole eller tilsvarende
  • Erfaring fra arbeidsområdet eller tilsvarende fagområder, erfaring fra offentlig forvaltning
  • Som trives med å jobbe i team, er utadvendt, engasjert, samarbeidsvillig, selvstendig og som liker å ta initiativ og som søker resultater
  • God formuleringsevne i norsk muntlig og skriftlig
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

  • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
  • Fleksitid

Daglig leder vil også fungere som saksbehandler innen miljørettet helsevern ca.50 % av tiden.

Søkere må han gyldig kjørekort og kunne disponere egen bil til tjenestekjøring. Bilgodtgjørelse etter statens satser

Ansettelsen skjer på de betingelser som til enhver tid går fram av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, med 6 mnd. prøvetid. Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % til pensjonsinnskudd i KLP.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Jon T. Brevik, tlf. 61 13 42 90

eller 911 50 467 (jon@gjovik.mrhv.no) eller Randi Haugen tlf. 61 13 42 96

Søknaden sendes til:

Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn IKS, Studievegen 7, 2815 Gjøvik eller til jon@gjovik.mrhv.no med kortfattet cv og kopier av attester og vitnemål.

Det må opplyses om hvilken stilling det søkes på, evt. om det søkes på begge stillingene.

Søknadsfrist: 8. desember 2014

 

 

GJØVIKREGIONEN HELSE- OG MILJØTILSYN IKS (GHMT) er organisert som et interkommunalt selskap for kommunene i Gjøvik, Toten, Land og Gran. Området har til sammen ca. 85.000 innbyggere.

Etaten har for tiden 5 stillingshjemler fordelt på 4,5 årsverk, hvorav 2 avdelingsingeniører, 2 rådgivere og 1 samfunnsmedisiner. Etaten har et nært samarbeid med kommuneoverlegene i deltakerkommunene

Ved eventuelt internt opprykk vil det bli ledig 100 % fast stilling som avdelingsingeniør / rådgiver.

Avdelingsingeniør / rådgiver  

Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn IKS for Gjøvik, Toten, Land og Gran.

Ved GHMT vil det ved internt opprykk bli ledig 100 % fast stilling som avdelingsingeniør / rådgiver.

Det søkes i den forbindelse etter en dyktig og engasjert medarbeider med relevant erfaring. Ansvarsområdet er å ivareta regionens lovpålagte oppgaver innenfor Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern på vegne av kommunen og i samarbeid med kommuneoverlegene i deltakerkommunene.
Arbeids- og ansvarsområde:

  • Saksbehandling og tilsyn etter gjeldende lovverk innen miljørettet helsevern; barnehager, skoler, solarier, salongvirksomheter, badeanlegg m.m.
  • Helsefaglig rådgivning og saksbehandling innenfor fagområdet (uttalelser til planer, klagesaksbehandling, informasjon til publikum m.m.)
  • Inneklimamålinger  / prøveuttak

Ønskede kvalifikasjoner:     

  • Relevant høgskoleutdanning eller tilsvarende
  • Erfaring fra arbeidsområdet eller tilsvarende fagområder, samt erfaring fra offentlig saksbehandling
  • God formuleringsevne i norsk muntlig og skriftlig
  • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe systematisk og selvstendig
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

  • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Lønn- og arbeidsvilkår:

  • Lønn etter avtale
  • Fleksitid
  • Søker må ha gyldig kjørekort og kunne disponere egen bil til bruk i tjenestekjøring. Bilgodtgjørelse etter statens satser.
  • Vanlige kommunale ansettelsesvilkår med bl.a. 2 % pensjonsinnskudd og 6 mnd. prøvetid

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Jon T. Brevik, tlf. 61 13 42 90

eller 911 50 467 (jon@gjovik.mrhv.no) eller Randi Haugen tlf. 61 13 42 96

Søknaden sendes til:

Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn IKS, Studievegen 7, 2815 Gjøvik, med kortfattet cv og kopier av attester og vitnemål.

Det må opplyses om hvilken stilling det søkes på, evt. om det søkes på begge stillingene.

Søknadsfrist: 8. desember 2014