Søknad om godkjenning av lokaler for hulltaking

Gjelder virksomhet i Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Lunner.