Frisør, hudpleie og tatovering

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet (hygieneforskriften), skal sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Frisør og hudpleie

Alle virksomheter som jobber med behandling og pleie av hår (også barbering) eller hud er omfattet av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Forskriften stiller hygieniske krav for lokalene, utstyr og selve utførelsen slik at en forebygger overføring av smittsomme sykdommer.

Lovverk:

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Tatovering og hulltaking

Alle virksomheter som driver med tatovering og hulltaking er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Begrepet tatovering er definert i forskriften som følgende: ”med spiss gjenstand å risse eller stikke i hud for å tilføre farge i hudens dypere lag.”

Begrepet hulltaking er definert i forskriften som følgende: ”gjennomhulling av hud eller slimhinner for innføring av ringer eller stifter (piercing)”

Forskriften stiller hygieniske krav for lokalene, utstyr og selve utførelsen slik at man forebygger overføring av smittsomme sykdommer. Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i lokale som er godkjent av helsemyndighetene.

Meldeskjema

“Lokaler som skal benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet skal tilfredsstille kravene i første og annet ledd og meldes til kommunen før de tas i bruk. Lokaler som skal benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, skal tilfredsstille kravene i første og annet ledd og være godkjent av kommunen før de tas i bruk”, jf. § 5 i forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Miljørettet helsevern IKS har utarbeidet et elektronisk meldeskjema som kan fylles ut her på våre nettsider. Trykk her for å sende meldeskjema.

 

 

Sist oppdatert 11.08.2022.