Kontakt oss

Miljørettet helsevern IKS

Besøksadresse: Mustad næringspark, Raufossvegen 40, 2821 Gjøvik.

Postadresse: c/o Mustad næringspark, Postboks 41, 2801 Gjøvik

Telefon: 61 13 42 90
E-post: post@mrhv.no

 

Oversikt over de ansatte

Ansatte Stilling Tlf E-post Kontaktperson for:
Randi Haugen Daglig leder 61 13 42 90/412 17 397
970 23 621
randi@mrhv.no Nordre Land og Østre Toten
Grethe Hegstad Rådgiver 61 13 42 90/ 458 45 236 grethe@mrhv.no Gran og Lunner
Ingunn Sandvik Seniorrådgiver 61 13 42 90/ 412 76 256 ingunn@mrhv.no Vestre Toten og Søndre Land
Siren Rossemyr Rådgiver 61 13 42 90 / 412 90 116 siren@mrhv.no  Gjøvik
Jon T. Brevik Seniorrådgiver 61 13 42 90  jon@mrhv.no Jobber på timesbasis