Årsrapport 2021

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter. Vi har nå publisert årsrapporten for 2021:Årsrapport 2021 Miljørettet helsevern IKS.

Les mer...

Kjæledyr fra Ukraina

Det er viktig at informasjon om hva ukrainere plikter å gjøre med sine kjæledyr når fram til dem, slik at vi ikke risikerer spredning av dødelige sykdommer til mennesker og dyr i Norge. Det er spesielt rabies (100 prosent dødelig for hund og menneske om man ikke er vaksinert) og revens dvergbendelorm som krever spesielle tiltak. […]

Les mer...

Landsomfattende tilsyn ved solarier

          Miljørettet helsevern IKS deltar i uke 11 og 12 i en landsomfattende tilsynskampanje ved solarier som arrangeres av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Soling i solarium gir økt risiko for hudkreft, og risikoen er høyere for de som startet solariebruk i ung alder. I Norge har vi hatt 18-årsgrense […]

Les mer...

Hold temperaturen på varmtvannstanken over 70 grader

Med dyr strøm er det mange som ser på ulike tiltak for å spare på strømmen, og noen velger å skru ned temperaturen/skru av varmtvannstanken når de reiser på ferie. Vi anbefaler at man ikke gjør dette. Lavere temperaturer på varmtvannstanken kan føre til gode vekstforhold for legionellabakterien som trives best i temperaturer mellom 20 […]

Les mer...

Har du målt radon i din bolig?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober til midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to månede Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel dagligstue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst […]

Les mer...

Hudpleievirksomhet hjemme?

Vi ser at en del starter opp med hudpleie, vippeextensions, manikyr osv. i eget hjem. Iht. forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v skal lokaler som benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet tilfredsstille hygienekrav i forskriften og meldes til kommunen før de tas i bruk. Dette gjelder også de som utfører hudpleievirksomhet eller […]

Les mer...

Avløpsslam

Regelverket for bruk av avløpsslam er strengt, både med hensyn til krav til slamkvalitet og bruk. Dette sikrer at landbruket kan nyttig­gjøre seg ressursene i avløpsslam på en trygg og bærekraftig måte.   Regelverk til lagring og bruk av avløpsslam: Lagring og bruk av avløpsslam er regulert gjennom forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav […]

Les mer...

Blågrønnalger

Det er observert blågrønnalger på enkelte badeplasser. Bading frarådes hvis vannet er grønt, da dette kan gi ubehag.

Les mer...

Tilsyn med smittevern i skoler

Miljørettet helsevern IKS har gjennomført tilsyn med generelt smittevern ved alle barne- og ungdomsskoler, både kommunale og private, i kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land. Formålet med tilsynene var å etterse at skolene drives på en smittevernforsvarlig måte. Skolene som har hatt tilsyn har vist til gode rutiner. Det er ikke funnet avvik. Skolene viser […]

Les mer...