Vanlige sykdommer hos barnehagebarn

Kommuneoverlegene tilknyttet Miljørettet helsevern IKS har revidert veilederen Vanlige sykdommer hos barnehagebarn Veiledningen er basert på Folkehelseinstituttets artikkel: Når må barn være hjemme fra barnehagen? – FHI

Les mer...

Lurer du på hvordan vi kan redusere radonnivået i boligene våre?

Ønsker du å lære mer om hvordan vi kan redusere radonnivåer i hjemmene våre? Radon folkeforskningsprosjekt i Gjøvik inviterer til åpent møte onsdag 25. januar 2023, klokka 18:30-20:00 på Quality Hotel Strand Gjøvik. Representanter fra Radonforeningen, Direktoratet for strålevern (DSA) og Miljørettet helsevern vil være til stedet.Det er gratis og åpent for alle, og man […]

Les mer...

IK-hjelperen for barnehager og skoler

  Miljørettet helsevern IKS har utarbeidet en IK-hjelper for barnehager og skoler med forslag til hvordan et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. kan bygges opp.  IK-hjelperen er i tråd med veilederne, Miljø og helse i barnehagen (IS-2072) og Miljø og helse i skolen (IS-2073). IK-hjelperen kan lastes ned her: […]

Les mer...

Du bør kunne klare deg selv i minst tre døgn

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 31. oktober starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap. – Målet med Egenberedskapsuka 2022, som gjennomføres 31. oktober – 6. november, er å gjøre oss bedre rustet på å stå imot kriser. Du har nok […]

Les mer...

Radon-prosjekt på Gjøvik

Radon folkeforskningsprosjektet på Gjøvik har nå fått fylt opp med deltakere i målekampanje, og det er ikke mulig å melde seg på lenger.  Det vil bli arrangert en møte om tiltak i januar.  Oppdatert  informasjon kommer.

Les mer...

Workshop om radon på Gjøvik den 31. august

Hvordan kan vi få flere til å gjøre tiltak for å redusere radonnivået i boligen? Bli en folkeforsker og hjelp oss med å finne ut av det! Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet setter i gang et pilotprosjekt i Gjøvik i samarbeid med Miljørettet helsevern IKS og Gjøvik kommune. Vi ønsker å komme i […]

Les mer...

Velkommen til gratis fagdag – ”På banen igjen – samfunnsperspektiv og folkehelse etter pandemien”

Helseoversiktsgruppa i Gjøvik, Toten, Land, Gran og Lunner og Innlandet Fylkeskommune inviterer til fagdag på Quality Hotel Strand Gjøvik 16.09.2022. Målgruppen er ansatte i kommunene i Innlandet fylke; politikere, kommunale ledere, folkehelsekoordinatorer, helsesykepleiere, ansatte i skole og barnehage, frivillige, studenter mm. Dette er en fagdag for deg som ønsker påfyll om helsefremming, bærekraftig og langsiktig […]

Les mer...

Avløpsslam

Regelverket for bruk av avløpsslam er strengt, både med hensyn til krav til slamkvalitet og bruk. Dette sikrer at landbruket kan nyttig­gjøre seg ressursene i avløpsslam på en trygg og bærekraftig måte.   Regelverk til lagring og bruk av avløpsslam: Lagring og bruk av avløpsslam er regulert gjennom forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav […]

Les mer...

Utslett etter bading i ferskvann?

Svømmekløe (cercariedermatitt) er et kløende utslett på huden som kan ligne på insektstikk. Utslettet oppstår etter bading i enkelte ferskvann og dammer, og forårsakes av fugleparasitter.   Utslett og hudreaksjoner Parasittene kan forårsake en allergisk reaksjon, særlig etter gjentatte eksponeringer. Parasittene er ikke farlige for mennesker, men utslettet kan være svært kløende, og enkelte personer kan […]

Les mer...