Ønsker du å måle radon i boligen?

Den eneste måten å finne ut om din bolig har et radonproblem, er å måle. Det finnes flere firmaer som tilbyr radonmålinger, prisene varierer fra cirka 250 til 500 kroner per stykk. Miljørettet helsevern IKS har en prisgunstig avtale med Eurofins Radonlab om måling av radon i inneluft. Tilbudet gjelder for husstander i Gjøvik, Østre […]

Les mer...

Radonguiden

Vet du hvilke tiltak du kan gjøre for å redusere radonnivået i boligen din? Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, derfor er det viktig å gjøre tiltak for å redusere radonnivået i boliger. Gjøvik folkeforskningsprosjekt har utviklet en informasjonspakke om enkle tiltak du kan gjøre hjemme […]

Les mer...

Råd fra Mattilsynet om fugleinfluensa

Fugleinfluensaviruset er påvist hos ville fugler i de fleste fylker i Norge. Viruset smitter svært sjelden til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler Mattilsynet at man tar noen forholdsregler. Du kan lese mer om dette ved å klikke på denne lenken: https://www.mattilsynet.no/…/sporsmal-og-svar-til…

Les mer...

GRATIS fagdag 19. oktober. Sett av datoen!

Sett av 19. oktober! Helseoversiktsgruppen har i samarbeid med Innlandet fylkeskommune arrangert flere vellykkede GRATIS fagdager med aktuelle faglige temaer. Den 19. oktober arrangerer vi ny fagdag med temaet «Hvordan forbereder vi barn og unge på fremtiden?» Dyktige fagpersoner vil belyse temaet med ulike innfallsvinkler. Lege og journalist Charlotte Lunde vil snakke om lekens betydning […]

Les mer...

Folkeundersøkelsen i Innlandet er i gang

Folkehelseundersøkelsen 2023 skal hjelpe fylkeskommunen og kommunene å gi bedre tjenester til innbyggerne. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som gjennomfører undersøkelsen på vegne av fylkeskommunen. Undersøkelsen sendes ut 10. mai og er tilgjengelig for svar i tre uker. Hvis du er trukket ut til å delta, vil du få en e-post eller sms. For å få […]

Les mer...

Utleieboliger og boforhold: Sjekkliste med råd fordelt på fagområder

Mange som leier bolig sliter med problemer relatert til inneklimaet, som fukt, mugg og tett luft. Godt inneklima er av stor betydning for helse og trivsel, særlig fordi vi oppholder oss mye innendørs i Norge. I forbindelse med et tverrfaglig prosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune ble det utarbeidet en sjekkliste med gode […]

Les mer...