Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021 er publisert

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass. Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver enkelt kommune og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Profilene gir informasjon om befolkningens helsetilstand og viktige faktorer som påvirker denne. Bare tre av ti voksne […]

Les mer...

Kommunene styrker tilsyn etter covid-19-forskriften

En av Miljørettet helseverns oppgaver er å føre tilsyn med de faktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, herunder biologiske faktorer som for eksempel et virusutbrudd. De siste månedene har vi ført tilsyn med smitteverntiltak blant annet ved serveringssteder, treningssentre, butikker, barnehager og solarier. Nå styrkes tilsyn med etterlevelse av regelverket for […]

Les mer...

IK-hjelperen for barnehager og skoler

  Miljørettet helsevern IKS har utarbeidet en IK-hjelper for barnehager og skoler med forslag til hvordan et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. kan bygges opp.  IK-hjelperen er i tråd med veilederne, Miljø og helse i barnehagen (IS-2072) og Miljø og helse i skolen (IS-2073). IK-hjelperen kan lastes ned her: […]

Les mer...

Vi har flyttet til Mustad næringspark

Vi har flyttet til kontorlokaler i Mustad næringspark! Besøksadressa vår er Mustad næringspark, bygg A, Raufossvegen 40, 2821 GJØVIK. Vi har også fått nye e-postadresser. Se under fanen Kontakt for oppdatert informasjon.

Les mer...

Godt nyttår!

«Annerledesåret» 2020 nærmer seg slutten og vi i Miljørettet helsevern IKS ønsker alle et godt nyttår. . Ta vare på hverandre Husk å følge de nasjonale rådene for hvordan man best mulig kan gjennomføre nyttårsfeiringen og samtidig ivareta smittevernet. . Disse anbefalingene gjelder for hele landet. I kommuner med stort smittetrykk kan det være strengere […]

Les mer...

Ledig stilling

Prosjektstilling – utvidet tilsyn etter Covid-19 forskriften, 100 % stilling i 6 mnd. fra januar 2021 Vi søker etter en dyktig og engasjert medarbeider med relevant erfaring og interesse for miljørettet helsevern og smittevern i prosjektstilling – 100 % stilling i 6 måneder.   Arbeids- og ansvarsområde: Oppgaven vil være å utføre tilsyn etter Covid-19 […]

Les mer...

Smitteverntiltak ved treningssentre i regionen

For å forenkle og effektivisere smittesporingen under covid-19-pandemien, ber kommuneoverlegene om at treningssentrene i regionen registrerer både når besøkende kommer og går, og oppbevarer disse opplysningene i 14 dager.  Miljørettet helsevern IKS sendte ut et informasjonsbrev til treningssentrene i regionen om dette i forrige uke. Vi minner om at Virke har laget en egen smittevernveileder […]

Les mer...

Tilsyn 2020- Smittevern i barnehager

Miljørettet helsevern IKS er i gang med tilsyn med smittevern i barnehager i regionen. Godt smittevern generelt og rundt det pågående utbruddet av covid-19 (koronavirus) spesielt er viktig for å forebygge spredning av smittsomme sykdommer. De generelle smitteverntiltakene i samfunnet gjelder også i barnehagene.  Formålet med tilsynene er å vurdere om barnehagene drives på en […]

Les mer...

Badevannskvalitet

Miljørettet helsevern IKS tar hver sommer badevannsprøver i kommunene. Resultatene blir publisert  på vår egen nettside, samt at de sendes til de lokale avisene. Friluftsbad Risikoen for å bli syk ved bading i friluftsbad (badestrand e.l.) eller i et svømmebasseng i Norge er normalt liten. Dette skyldes bl.a. at det er få badestrender/badeplasser som ligger […]

Les mer...

Ledig stilling

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap for Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner. Enheten har 5 årsverk og utøver lovpålagte oppgaver iht. Folkehelseloven med tilhørende forskrifter om miljørettet helsevern, smittevern og folkehelse i nært samarbeid med kommunenes egne kommuneoverleger.   Avdelingsingeniør vikariat 100 % stilling i 6 mnd. […]

Les mer...