Ledig stilling

Prosjektstilling – utvidet tilsyn etter Covid-19 forskriften, 100 % stilling i 6 mnd. fra januar 2021 Vi søker etter en dyktig og engasjert medarbeider med relevant erfaring og interesse for miljørettet helsevern og smittevern i prosjektstilling – 100 % stilling i 6 måneder.   Arbeids- og ansvarsområde: Oppgaven vil være å utføre tilsyn etter Covid-19 […]

Les mer...

Smitteverntiltak ved treningssentre i regionen

For å forenkle og effektivisere smittesporingen under covid-19-pandemien, ber kommuneoverlegene om at treningssentrene i regionen registrerer både når besøkende kommer og går, og oppbevarer disse opplysningene i 14 dager.  Miljørettet helsevern IKS sendte ut et informasjonsbrev til treningssentrene i regionen om dette i forrige uke. Vi minner om at Virke har laget en egen smittevernveileder […]

Les mer...

Tilsyn 2020- Smittevern i barnehager

Miljørettet helsevern IKS er i gang med tilsyn med smittevern i barnehager i regionen. Godt smittevern generelt og rundt det pågående utbruddet av covid-19 (koronavirus) spesielt er viktig for å forebygge spredning av smittsomme sykdommer. De generelle smitteverntiltakene i samfunnet gjelder også i barnehagene.  Formålet med tilsynene er å vurdere om barnehagene drives på en […]

Les mer...

Ledig stilling

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap for Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner. Enheten har 5 årsverk og utøver lovpålagte oppgaver iht. Folkehelseloven med tilhørende forskrifter om miljørettet helsevern, smittevern og folkehelse i nært samarbeid med kommunenes egne kommuneoverleger.   Avdelingsingeniør vikariat 100 % stilling i 6 mnd. […]

Les mer...

Årsrapport 2019

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter.

Les mer...

Hold avstand på minimum en meter

Hold avstand på minimum en meter – når du sitter ved bord med andre enn dem du bor sammen med. Serveringssteder må legge til rette for dette. Husk god håndhygiene og hold deg hjemme hvis du er syk! Det er derfor ekstra viktig at alle spisesteder sørger for at det er mulig å holde minst […]

Les mer...

Husk å forebygge Legionella på hytta

Fra og med i dag, den 20. april, oppheves det såkalte «hytteforbudet». Til nå har det ikke vært tillatt å overnatte på hytta si om den ligger utenfor bostedskommunen. Hvis du planlegger å reise på hytta nå som forbudet oppheves, kan det være lurt å gjennomføre noen tiltak for å forhindre Legionella. Foto: Colourbox, hentet […]

Les mer...

Ta hensyn til hverandre og naturen med friluftslivets koronavettregler

Friluftslivets koronavettregler ble utarbeidet som en kampanje for friluftslivet i forbindelse med årets påske. Kampanjen var et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Den Norske Turistforening (DNT), Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes landsforbund og Oslofjorden friluftsråd. Selv om påska nå er overstått, er koronavettreglene like aktuelle: Plakat med koronavettregler i både kort- og langversjon, og informasjonsvideoen om koronavettreglene finner du […]

Les mer...

God påske!

Miljørettet helsevern IKS ønsker alle en riktig god påskeferie, selv om den kanskje ikke blir som planlagt. 🐥☀️🐥 Vi deler  Den Norske Turistforening (DNT) sin artikkel med 10 tips til påskestemning: https://www.dnt.no/…/nyhet…/20402-10-tips-til-paskestemning/. Pass godt på hverandre, ring venner og familie, gå turer sammen og vær kreative innenfor restriksjonenes rammer. Påskehilsen fra oss i Miljørettet helsevern IKS🐥 […]

Les mer...

Rutinemessig bruk av hansker for butikkansatte og kunder er ikke anbefalt

Tekst gjengitt fra FHIs artikkel publisert 28.03.20: Hansker er et viktig supplement til håndhygiene i helsetjenesten. Det er imidlertid lite som tyder på at bruk av hansker blant butikkansatte og kunder har smitteforebyggende effekt. Covid-19 smitter i hovedsak ved at dråper med virus spres fra luftveien fra en som er syk til personer som står […]

Les mer...