Utslett etter bading i ferskvann?

Svømmekløe (cercariedermatitt) er et kløende utslett på huden som kan ligne på insektstikk. Utslettet oppstår etter bading i enkelte ferskvann og dammer, og forårsakes av fugleparasitter.   Utslett og hudreaksjoner Parasittene kan forårsake en allergisk reaksjon, særlig etter gjentatte eksponeringer. Parasittene er ikke farlige for mennesker, men utslettet kan være svært kløende, og enkelte personer kan […]

Les mer...

Årsrapport 2021

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter. Vi har nå publisert årsrapporten for 2021:Årsrapport 2021 Miljørettet helsevern IKS.

Les mer...

Kjæledyr fra Ukraina

Det er viktig at informasjon om hva ukrainere plikter å gjøre med sine kjæledyr når fram til dem, slik at vi ikke risikerer spredning av dødelige sykdommer til mennesker og dyr i Norge. Det er spesielt rabies (100 prosent dødelig for hund og menneske om man ikke er vaksinert) og revens dvergbendelorm som krever spesielle tiltak. […]

Les mer...

Landsomfattende tilsyn ved solarier

          Miljørettet helsevern IKS deltar i uke 11 og 12 i en landsomfattende tilsynskampanje ved solarier som arrangeres av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Soling i solarium gir økt risiko for hudkreft, og risikoen er høyere for de som startet solariebruk i ung alder. I Norge har vi hatt 18-årsgrense […]

Les mer...

Hold temperaturen på varmtvannstanken over 70 grader

Med dyr strøm er det mange som ser på ulike tiltak for å spare på strømmen, og noen velger å skru ned temperaturen/skru av varmtvannstanken når de reiser på ferie. Vi anbefaler at man ikke gjør dette. Lavere temperaturer på varmtvannstanken kan føre til gode vekstforhold for legionellabakterien som trives best i temperaturer mellom 20 […]

Les mer...

Hudpleievirksomhet hjemme?

Vi ser at en del starter opp med hudpleie, vippeextensions, manikyr osv. i eget hjem. Iht. forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v skal lokaler som benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet tilfredsstille hygienekrav i forskriften og meldes til kommunen før de tas i bruk. Dette gjelder også de som utfører hudpleievirksomhet eller […]

Les mer...

Blågrønnalger

Det er observert blågrønnalger på enkelte badeplasser. Bading frarådes hvis vannet er grønt, da dette kan gi ubehag.

Les mer...

Tilsyn med smittevern i skoler

Miljørettet helsevern IKS har gjennomført tilsyn med generelt smittevern ved alle barne- og ungdomsskoler, både kommunale og private, i kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land. Formålet med tilsynene var å etterse at skolene drives på en smittevernforsvarlig måte. Skolene som har hatt tilsyn har vist til gode rutiner. Det er ikke funnet avvik. Skolene viser […]

Les mer...