Radon-prosjekt på Gjøvik

Radon folkeforskningsprosjektet på Gjøvik har nå fått fylt opp med deltakere i målekampanje, og det er ikke mulig å melde seg på lenger.  Det vil bli arrangert en møte om tiltak i januar.  Oppdatert  informasjon kommer.