Meldeskjema for asylmottak

Gjelder virksomhet i Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Lunner.

Meldeskjema for asylmottak

Etter forskrift om miljørettet helsevern 25. april 2003 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Trinn 1 av 7

    § 14 om Meldepliktige virksomheter: Asylmottak skal melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer, som f.eks. å ta i bruk en ny desentralisert bolig. Gjelder meldingen til kommunen ny virksomhet eller en vesentlig utvidelse/endring? Avvikling av bolig meldes til post@mrhv.no.
  • Oppgi adressen til den nye bygningen som skal tas i bruk eller endres.
  • MM slash DD slash YYYY
    Oppgi aldersgruppe. § 10 om helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer: e) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges. Om det bor barn i bygningen, må virksomheten sørge for at risikoen for ulykker og skader reduseres.