Meldeskjema for asylmottak

Gjelder asylmottak i Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Lunner.

Meldeskjema for asylmottak

Etter forskrift om miljørettet helsevern 25. april 2003 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Trinn 1 av 6

    § 14 om Meldepliktige virksomheter: Asylmottak skal melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer, som f.eks. å ta i bruk en ny desentralisert bolig, større ombygginger, flere beboere. Gjelder meldingen til kommunen ny virksomhet eller en vesentlig utvidelse/endring? Avvikling av bolig meldes til post@mrhv.no.
  • Oppgi adressen til den nye bygningen som skal tas i bruk eller endres.
  • MM slash DD slash YYYY