Velkommen til Miljørettet helsevern IKS

Miljørettet helsevern IKS (tidligere Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Lunner.

Etaten utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven,  røykeloven og en rekke forskrifter til disse lovene (se Regelverk), i nært samarbeid med kommuneoverlegene i hver enkelt kommune.

For nærmere opplysninger om vår organisasjon, kompetanse, fagområder, arbeidsoppgaver, gå til fanen Om oss eller Fagområder og velg aktuelle områder.

God helse og trivsel for alle