Velkommen til Miljørettet helsevern IKS

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Lunner.

Vi utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og en rekke forskrifter til disse lovene. Arbeidet gjøres i samarbeid med kommuneoverlegene i de enkelte kommunene.

God helse og trivsel for alle