Inneklima

De fleste av oss er inne 90 % av tiden. Derfor er innemiljøet og inneluften viktig.

Kvaliteten av uteluften betyr en del for inneklimaet, likevel er det i de fleste tilfeller forurensninger som kommer til inne som først og fremst bestemmer kvaliteten på inneluften. Viktige faktorer er blant annet kjemikalier, støv, innendørs aktiviteter, temperatur, fuktighet, renhold og ventilasjon.

Dårlig inneklima er et problem som kan ramme alle mennesker. Men alle behøver ikke bli syke i et hus med innemiljøproblemer, og symptomene vil variere. Helseeffektene er ofte diffuse og vanlige, og kan ha andre årsaker enn inneklima.

 

Mer informasjon om inneklima:

Folkehelseinstituttet har utarbeidet anbefalte faglige normer for inneklima: Anbefalte faglige normer for inneklima (2015)

På Folkehelseinstituttets internettsider er det utarbeidet en egen temaportal om inneklima.

Råd for godt inneklima i boligen, Folkehelseinstituttet 2016.

Inneklima – astma – luftveisallergi. Råd om tiltak.

Godt inneklima i boligen, Helsedirektoratet 2010.

Godt inneklima for spedbarn, Helsedirektoratet, NAAF og NFBIB, 2016.

Forebygge og utbedre fuktskader i boligen, Helsedirektoratet 2010.

Planter i barnemiljøer, Helsedirektoratet 2010.

Miljø og helse – en forskningsbasert kunnskapsbase

Hus og helse, HO-1/2009, SINTEF Byggforsk / Statens bygningstekniske etat 2009.

På nettsiden www.inneklima.com gis det fyldig informasjon om inneklima.

 

Sist oppdatert 16.10.2018