Inneklima og utleieboliger

De fleste av oss er inne 90 % av tiden. Derfor er innemiljøet og inneluften viktig.

Kvaliteten av uteluften betyr en del for inneklimaet, likevel er det i de fleste tilfeller forurensninger som kommer til inne som først og fremst bestemmer kvaliteten på inneluften. Viktige faktorer er blant annet kjemikalier, støv, innendørs aktiviteter, temperatur, fuktighet, renhold og ventilasjon.

Utleiebolig og inneklima

Vi får en del henvendelser om det leietaker opplever er dårlig inneklima i utleieboligen, i form av fukt, mugg eller ukjente radonnivåer. Alle utleiere plikter å måle radon og kunne framlegge dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige jf. strålevernforskriften. Les mer om radonmålinger i utleieboliger og hvordan bestille sporfilmer her: Radon.

Inneklimamålinger

Inneklimamålinger og analyser er bare aktuelle i helt spesielle tilfeller hvor enklere tiltak ikke har ført frem. Har du spørsmål om inneklima kan du kontakte oss for råd og veiledning.

Kjøpt bolig med dårlig inneklima?

Forhold som gjelder eid bolig, er av privatrettslig art. Vi anbefaler deg å kontakte ditt forsikringsselskap.

Mer informasjon om inneklima:

 

 

 

Sist oppdatert 10.08.2022.