Drikkevann

Kravene til drikkevann står i drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er “…å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge”.

Vannforsyningssystem skal registreres hos Mattilsynet.

Hvis du eier et vannforsyningssystem som leverer drikkevann til minst 2 abonnenter skal dette registreres hos Mattilsynet. Mattilsynet er tilsynsmyndighet på slike vannforsyninger.

Privat drikkevann

Vannforsyningssystem som leverer drikkevann til kun én bolig eller fritidsbolig kalles enkeltvannforsyning. Eier av enkeltvannforsyning er selv ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Vannprøver

Eier av vannforsyningssystem som leverer drikkevann til minst 2 abonnenter må ta prøver for å dokumentere kvaliteten på drikkevannet. Krav til prøvetaking finner du i drikkevannforskriftens §§ 19, 20 og 21.

Eier av enkeltvannforsyning anbefales å ta prøver for å sikre at vannet holder tilfredsstillende kvalitet. Det er også lurt å ta jevnlige prøver for å dokumentere ev. endringer over tid.

Ta kontakt med et analyselaboratorium for å få svar på hvilke analyser som bør tas av vannet ditt. MjøsLab IKS på Gjøvik er et lokalt laboratorie det er mulig å kontakte. Laboratoriet har sterile prøveflasker og gir veiledning i hvordan prøvene skal tas. Grenseverdier for vannkvalitet står i drikkevannsforskriftens vedlegg 1.

Aktuelle lenker:

Sist oppdatert 02.08.2021