Legionella

Legionella pneumophila er en bakterie som finnes overalt i naturen. Bakterien blir farlig og smittsom når den får vokse i lunkent, stillestående vann.

Bakterien kan gi to ulike sykdomsbilder:

  • Legionærsykdom som kan gi alvorlig lungebetennelse.
  • Pontiacfeber som gir et mildt sykdomsbilde og som vanligvis ikke trenger behandling.
Smittemåte

Smitter ved innånding av vanndamp med Legionellabakterier fra kjøleanlegg på hoteller, sykehus og kontorbygg. Kan også overføres via dusjanlegg når det er for lav temperatur på varmtvann, i boblebad, og andre vannkilder som f.eks. sprinkleranlegg, luftfuktere, brannvernanlegg, innendørs fontener og befuktningsanlegg for frukt og grønnsaker. Bakterien formerer seg best ved 35-50 grader. Det er ikke vist at klimaanlegg i biler og mindre luftkondisjoneringsanlegg i hjemmet kan spre bakterien.

Legionellose smitter ikke direkte fra menneske til menneske. Vanligvis blir man syk ved høy smittedose, men ved nedsatt immunforsvar kan smittedosen være lav. Kjente risikofaktorer for utvikling av sykdom er høy alder, røyking, alkoholisme, kronisk lungesykdom, alvorlig underliggende sykdom og immunsvikt.

 

Forebyggende tiltak

Bakterien tåler ikke høye temperaturer. For å forebygge smitte i hjemmet bør du sørge for at termostaten på varmtvannsberederen din alltid er satt til minst 70 grader. Jo høyere temperatur, desto fortere dør bakterien.

I tillegg bør du sjekke at varmtvannet i kranen holder minst 60 grader. Dusjer bør jevnlig rengjøres ved å legge dusjhode og slanger noen timer i en bøtte med vann tilsatt klorin, før det skylles grundig med varmt vann. Boblebad, innendørs fontener, befuktningsanlegg og andre systemer hvor vann står i lange perioder med temperatur mellom 20 grader og 55 grader, bør rengjøres og desinfiseres regelmessig (avhengig av type installasjon).

 

Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol

Virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs er omfattet av Kapittel 3a i forskrift om miljørettet helsevern.

Innretninger i forskriften omfatter blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener.

Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer, er ikke omfattet av bestemmelsene, med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt.

 

Legionellasmitte – meldeplikt for virksomheter

Meldeplikt til kommunen og inspeksjonsordning

Virksomheter med kjøletårn og luftskubbere skal melde til kommunen

  1. Ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og
  2. Når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlige feil ved kjøletårn eller luftskrubber som kan medføre spredning av legionellasmitte.

Virksomheter skal i forbindelse med melding etter første ledd bokstav a, og deretter hvert femte år, legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan. Plikten til å fremlegge slik vurdering gjelder ikke i perioden frem til 1. mai 2022. Kommunen skal likevel føre tilsyn med innretning som gir melding ved første gangs oppstart.

Virksomheter med kjøletårn (også tørrkjøler med underspyling), luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener skal minst hver måned utføre mikrobiologisk prøvetaking så sant det ikke kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil forekomme.

Hvis det er mistanke om utbrudd, skal det tas mikrobiologiske prøver av alle installasjoner som kan ha forårsaket smitten før rengjøring og desinfeksjon igangsettes.

 

Vår rolle:
  • Motta meldinger.
  • Holde oversikt over innretningene som omfattes av forskriften.
  • Føre tilsyn.
  • Gi pålegg om nødvendige tiltak.
  • Gi råd og veiledning til eiere, de som har ansvar for drift av innretninger.

 

Lover og retningslinjer

Sist endret 24.07.2024.