Om oss

Miljørettet helsevern IKS (tidligere Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Lunner.

Vår virksomhet utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven og røykeloven med tilhørende forskrifter (se regelverk), i nært samarbeid med kommunelegene i hver enkelt kommune.

Hovedoppgaver:
 • Planfaglige uttalelser
 • Godkjenning og tilsyn ved barnehager og skoler
 • Rådgivning og veiledning om radon og radonmålinger
 • Tilsyn med bassengbad og badeanlegg
 • Overvåkning av vannkvalitet ved badeplasser
 • Tilsyn med campingplasser, leirsteder, asylmottak etc.
 • Tilsyn med solarier, tatoveringsvirksomheter, frisørsalonger og andre salongvirksomheter m.m.
 • Overvåking, kartlegging av potensielle smittekilder som for eksempel luftskrubbere og kjøletårn
 • Smittevernplaner/beredskapsplaner
Følgende virksomheter skal sende melding til oss før oppstart og ved vesentlige utvidelser/endringer:
 • Skoler, barnehager og andre undervisningslokaler
 • Solarier, frisørsalonger, hud- og fotpleiesalonger og andre salongvirksomheter
 • Svømmebasseng og badeanlegg
 • Asylmottak
 • Campingplasser o.l. hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
 • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
 • Virksomheter som har kjøletårn, luftskrubbere e.l.

Ta kontakt med oss for å få oversendt meldeskjema.

 

Sist oppdatert 06.03.2023.