Badevannskvalitet

Miljørettet helsevern IKS tar hver sommer badevannsprøver i kommunene. 

Friluftsbad

Risikoen for å bli syk ved utendørs bading i Norge er normalt liten. Dette skyldes bl.a. at det er få badestrender/badeplasser som ligger nær utslipp av avløpsvann. Prøvene viser, gjennom flere år, at badevannskvaliteten i våre kommuner generelt er bra. Miljørettet helsevern IKS tar ut badevannsprøver ved de mest besøkte badeplassene i kommunene. Vi tar ut vannprøver fra juni til august etter behov, og ut fra en vurdering av hvordan vannkvaliteten har vært tidligere. Dersom prøvene skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om i media, på kommunens nettside og ved den enkelte badevannsplassen. Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

 

< 100 God
100 – 1000 Mindre god
> 1000 Ikke akseptabel

(Måles ved antall E.coli bakterier og intestinale enterokokker pr 100 ml. )

 

 

Badeplasser

Vannkvalitet ved prøvetaking:

Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Gran kommune Lunner kommune Søndre Land kommune  Nordre Land kommune 
Rambekkvika Evjua Sillongen Eidsand  Kalvsjø Kråkvika Våten
Fredvika (badetrapp)/Fredvika (bukt) Panengen Holetjernet Skutlandet  Sveavannet Trevatn, velparken Møllerstufossen
Bråstad badeplass Tallodden Engenstranda  Ulsnestangen  Bøhrentangen (Harestuvannet) Trevatn vassendlandet Øiom
Sveastranda Hekshusstranda Eriksrudtjernet Jarenvatnet  Kjevlingen Skrankefoss Brovollshølen
Kremmerodden Hersjøen Einafjorden, sentrum Bjoneroa, brygga ved Joker   Holmen Mølle Grøndvolddammen
Skumsrudvollene   Steffensrud     Monsestuelandet Dokka camping
Furuodden   Veltmannåa-dammen     Lyngstrand Ullsjøen

Biristrand camping (Campingplass nedlagt. Ingen badevannsprøver sommeren 2022)

        Meierilandet  
Fastland          Sagvika
 
Skumsjøen         Landåsvatnet
 
Glæstadtjernet          Sæen v/Lomsdalen   
Abbortjern         Ligarda brygge  
Skonnordtjernet          Grimebakken  
Bondelia strand            
Strandenga leirsted            

Ved badeplasser i svart skrift er det foreløpig ikke tatt badevannsprøver i 2022.

Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon, se på Folkehelseinstituttets nettside om svømmekløe.

Sist oppdatert 06.09.2022.