Badevannskvalitet

Miljørettet helsevern IKS tar hver sommer badevannsprøver i kommunene. 

Friluftsbad

Risikoen for å bli syk ved utendørs bading i Norge er normalt liten. Dette skyldes bl.a. at det er få badestrender/badeplasser som ligger nær utslipp av avløpsvann. Prøvene viser, gjennom flere år, at badevannskvaliteten i våre kommuner generelt er bra. Miljørettet helsevern IKS tar ut badevannsprøver ved de mest besøkte badeplassene i kommunene. Vi tar ut vannprøver fra juni til august etter behov, og ut fra en vurdering av hvordan vannkvaliteten har vært tidligere.  Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

 

< 100 God
100 – 1000 Mindre god
> 1000 Ikke akseptabel

(Måles ved antall E.coli bakterier og intestinale enterokokker pr 100 ml. )

 

Når det er flomsituasjon frarådes bading på generelt grunnlag. Dette gjelder også et døgn etter kraftig regnvær, og uavhengig av vannprøveresultater. Under en pågående flomsituasjon med høy vannstand kan det være andre forhold som utgjør større risiko enn bakterieinnhold i badevannet, f. eks. utrygge brygger og løse gjenstander m.m. Hvis du som privatperson ønsker å bade, er det på eget ansvar og du bør vurdere de lokalene forholdene på forhånd.

Det er tatt stikkprøver under flomsituasjonen, men det er ikke tatt på alle badeplasser i oversikten

Badeplasser

Vannkvalitet ved prøvetaking:

PÅ GRUNN AV FLOMSITUASJONEN, HAR VI TATT ET UTVALG BADEVANNSPRØVER I KOMMUNENE. Disse er markert med *. 

Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Gran kommune Lunner kommune Søndre Land kommune  Nordre Land kommune 
Rambekkvika* Evjua Sillongen* Eidsand  Kalvsjø Kråkvika* Våten
Fredvika* Panengen Holetjernet* Skutlandet  Sveavannet Trevatn, velparken* Møllerstufossen
Bråstad badeplass Tallodden* Engenstranda  Ulsnestangen  Bøhrentangen (Harestuvannet) Trevatn vassendlandet* Øiom
Sveastranda Hekshusstranda* Eriksrudtjernet Jarenvatnet  Kjevlingen Skrankefoss Brovollshølen
Kremmerodden Hersjøen Einafjorden, sentrum* Bjoneroa, brygga   Holmen Mølle Grøndvolddammen
Skumsrudvollene   Steffensrud     Monsestuelandet Dokka camping
Furuodden   Veltmannåa-dammen     Lyngstrand Ullsjøen

Fastland *

        Meierilandet*  
Skumsjøen*         Sagvika
 
Glæstadtjernet          Landåsvatnet
 
Abbortjern         Sæen v/Lomsdalen   
Skonnordtjernet         Ligarda brygge  
 Bondelia strand         Grimebakken  
Strandenga leirsted            
             

Ved badeplasser i svart skrift er det foreløpig ikke tatt badevannsprøver i 2023.

Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon, se på Folkehelseinstituttets nettside om svømmekløe.

Sist oppdatert 27.09.2023.