Badevannskvalitet

Miljørettet helsevern IKS tar hver sommer badevannsprøver i kommunene. Resultatene blir publisert  på vår egen nettside, samt at de sendes til de lokale avisene.

Friluftsbad

Risikoen for å bli syk ved bading i friluftsbad (badestrand e.l.) eller i et svømmebasseng i Norge er normalt liten. Dette skyldes bl.a. at det er få badestrender/badeplasser som ligger nær utslipp av avløpsvann. For bedømmelse av vannets hygieniske kvalitet er eventuell forekomst av tarmbakterier av primær interesse. Som hovedparameter er det valgt termotolerante koliforme bakterier (E.coli), en bakteriegruppe som normalt forekommer i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr, og som derfor, når de forekommer, indikerer at vannet er fekalt påvirket. Prøvene viser, gjennom flere år, at badevannskvaliteten i våre kommuner generelt er bra. Dersom prøvene skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om i media, på kommunens nettside og ved den enkelte badevannsplassen. Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

Fra juni til og med august blir det foretatt rutinekontroll av badevannet ved de mest besøkte badeplassene i kommunene. Det blir tatt prøver av vannkvaliteten hver 14. dag, 1 gang pr. mnd. eller etter behov. 

< 100 God
100 – 1000 Mindre god
> 1000 Ikke akseptabelt

(Måles ved antall E.coli bakterier og intestinale enterokokker pr 100 ml. )

Badeplasser

Vannkvalitet ved prøvetaking:

Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Gran kommune Lunner kommune Søndre Land kommune  Nordre Land kommune 
Rambekkvika Evjua Sillongen Eidsand  Kalvsjø Kråkvika Våten
Fredvika (badetrapp)/Fredvika (bukt) Panengen Holetjernet Skutlandet  Sveavannet Trevatn, velparken Møllerstufossen
Bråstad badeplass Tallodden Engenstranda  Ulsnestangen  Bøhrentangen (Harestuvannet) Trevatn vassendlandet Øiom
Sveastranda Hekshusstranda Eriksrudtjernet Jarenvatnet  Kjevlingen Skrankefoss Brovollshølen
Kremmerodden Hersjøen Einafjorden, sentrum Bjoneroa, brygga ved Joker   Holmen Mølle Grøndvolddammen
Skumsrudvollene   Steffensrud Kjørkjetangen, Nes   Monsestuelandet Dokka camping
Furuodden   Veltmannåa-dammen     Lyngstrand Ullsjøen
Biristrand camping         Meierilandet  
Fastland          Sagvika
 
Skumsjøen         Landåsvatnet
 
Glæstadtjernet          Sæen v/Lomsdalen   
Abbortjern         Ligarda brygge  
Skonnordtjernet             
Bondelia strand            

Ved badeplasser i svart skrift er det foreløpig ikke tatt badevannsprøver i 2021.

Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon, se på Folkehelseinstituttets nettside om svømmekløe.

Sist oppdatert 05.08.2021.