Kjevlingen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
08.08.22 07:10 15 21 x
22.06.22 08:45 19 2 3 x
04.08.21 08:30 18,0 5 21 x
07.06.21 10.00 8 ikke påvist x