Landåsvatnet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
09.07.24 10:35 17 5 1 x
12.06.23 14:50 19,3 ikke påvist ikke påvist x
11.07.22 14:25 18,1 2 1 x
29.07.19 12:45 23,9 4 1 x
09.07.18 08:50 19,4 20 ikke påvist  x
26.06.18 13:20 18,4 ikke påvist ikke påvist   x*

*2018: Forekomst av organisk materiale påvist. Noe grumsete vann. Nye badevannsprøver tatt i uke 28.