Bøhrentangen (Harestuvannet)

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
08.08.22 08:15 2 0 x
22.06.22 10:00 19,0 0 12 x
04.08.21 09:50 19,0 16 4 x
07.06.21 08.35 2 1 x
19.08.20 09:10 21,1 5 1 x
10.06.20 09:45 16,2 16 18 x