Bøhrentangen (Harestuvannet)

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
07.06.21 08.35 2 1 x
10.06.20 09:45 16,2 16 18 x
19.08.20 09:10 21,1 5 1 x
04.08.21 09:50 19,0 16 4 x