Møteplan for 2024

Styremøter for Miljørettet helsevern IKS

torsdag 21.mars, kl. 14:00

torsdag 13. juni, kl. 14:00

torsdag 12. september, kl. 14:00

torsdag 14. november, kl. 14:00

Representantskapsmøter for Miljørettet helsevern IKS

fredag 24. mai, kl. 09:00

fredag 30. november, kl. 09:00

Fra 1. januar 2024 følger representantskapet i interkommunale selskaper de samme reglene om møteoffentlighet som kommunale organer, kommunale foretak og interkommunale samarbeid etter kommuneloven.