Sveavannet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
07.06.21 08.35 9 ikke påvist x
10.06.20 09:00 14,8 0 190 x
19.08.20 08:30 20,0 1 0 x
04.08.21 09:10 17,0 13 4 x