Sveavannet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
18.07.23 14:10 18,0 5 0 x
12.06.23 08:00 17,5 ikke påvist 1 x
08.08.22 07:45 ikke påvist 3 x
22.06.22 09:25 18,0 ikke påvist ikke påvist x
04.08.21 09:10 17,0 13 4 x
07.06.21 08.35 9 ikke påvist x
19.08.20 08:30 20,0 1 ikke påvist x
10.06.20 09:00 14,8 ikke påvist 190 x