Ligarda brygge/ Librygga

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
14.06.2021 08:15 ikke påvist 1 x
17.06.20 08:30 18,0 3 20 x
05.07.19 16,1 2 1 x
13.08.18 08:00 18,0 1 1 x