Trevatn velparken

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
10.06.24 07:40 12,1 5 3 x
17.08.23 08:00 14,5 440 45 x
18.07.23 10:05 16,5 24 2 x
12.06.23 14:15 19,2 ikke påvist 6 x
22.06.22 10:10 18,3 28 2 x
21.07.21 20:15 23,0 7 3 x
16.06.21 20:30 16 28 2 x
17.06.20 10:00 18,3 2 ikke påvist x
29.07.19 14:25 24,0 6 2 x
17.06.19 12:15 17,3 20 ikke påvist x