Råd om solbeskyttelse i barnehager og skoler

Nå har sommervarmen kommet til regionen og da er det viktig at barnehager og skoler sikrer at barna/elevene ikke får skader på grunn av sola.

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 4 stiller krav til at miljøet i barnehager, skoler, fritidsordninger og leksehjelpsordninger skal fremme helse og trivsel, og forebygge sykdom, skade og alvorlige hendelser. Dette innebærer også å hindre at barna utvikler skade eller sykdom på grunn av sol. Veileder til forskriften.

For å oppfylle kravene i forskriften må barnehagen og skolen både la barna få oppleve hvordan sola kan fremme helse og trivsel, og samtidig beskytte dem mot skader og sykdom på hud og øyne på grunn av mye sterk sol.

Både DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og Kreftforeningen har god informasjon og gode råd for tiltak som kan være til hjelp:

https://dsa.no/sol-og-solarium/rad-og-anbefalinger-fra-dsa-om-hvordan-skape-gode-skyggesteder-og-beskytte-mot-sola

https://kreftforeningen.no/forebygging/for-helsestasjoner-skoler-og-barnehager/solsmart/