Hvordan er kvaliteten på badevannet i din kommune?

Miljørettet helsevern IKS er i gang med å ta ut badevannsprøver ved de mest brukte badeplassene i regionen. Resultatene kan du se her.