Årsrapport 2021

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter.

Vi har nå publisert årsrapporten for 2021:Årsrapport 2021 Miljørettet helsevern IKS.