Landsomfattende tilsyn ved solarier

          Miljørettet helsevern IKS deltar i uke 11 og 12 i en landsomfattende tilsynskampanje ved solarier som arrangeres av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Soling i solarium gir økt risiko for hudkreft, og risikoen er høyere for de som startet solariebruk i ung alder. I Norge har vi hatt 18-årsgrense […]

Les mer...

Hold temperaturen på varmtvannstanken over 70 grader

Med dyr strøm er det mange som ser på ulike tiltak for å spare på strømmen, og noen velger å skru ned temperaturen/skru av varmtvannstanken når de reiser på ferie. Vi anbefaler at man ikke gjør dette. Lavere temperaturer på varmtvannstanken kan føre til gode vekstforhold for legionellabakterien som trives best i temperaturer mellom 20 […]

Les mer...

Hudpleievirksomhet hjemme?

Vi ser at en del starter opp med hudpleie, vippeextensions, manikyr osv. i eget hjem. Iht. forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v skal lokaler som benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet tilfredsstille hygienekrav i forskriften og meldes til kommunen før de tas i bruk. Dette gjelder også de som utfører hudpleievirksomhet eller […]

Les mer...

Blågrønnalger

Det er observert blågrønnalger på enkelte badeplasser. Bading frarådes hvis vannet er grønt, da dette kan gi ubehag.

Les mer...

Tilsyn med smittevern i skoler

Miljørettet helsevern IKS har gjennomført tilsyn med generelt smittevern ved alle barne- og ungdomsskoler, både kommunale og private, i kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land. Formålet med tilsynene var å etterse at skolene drives på en smittevernforsvarlig måte. Skolene som har hatt tilsyn har vist til gode rutiner. Det er ikke funnet avvik. Skolene viser […]

Les mer...

Årsrapport 2020

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter. Vi har nå publisert årsrapporten for 2020: Årsrapport 2020 Miljørettet Helsevern IKS

Les mer...

Tilsyn med smittevern i barnehager

Miljørettet helsevern IKS har gjennomført tilsyn med generelt smittevern i barnehager i kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Grunnleggende godt smittevern er viktig for å forebygge spredning av alle typer smittsomme sykdommer. Covid-19-pandemien med lokale utbrudd, er blitt en påminnelse om hvor nødvendige de generelle smitteverntiltakene i samfunnet er. Tilsynene som er gjennomført  fra oktober 2020 […]

Les mer...

Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021 er publisert

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass. Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver enkelt kommune og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Profilene gir informasjon om befolkningens helsetilstand og viktige faktorer som påvirker denne. Bare tre av ti voksne […]

Les mer...