Radon-prosjekt på Gjøvik

Radon folkeforskningsprosjektet på Gjøvik har nå fått fylt opp med deltakere i målekampanje, og det er ikke mulig å melde seg på lenger.  Det vil bli arrangert en møte om tiltak i januar.  Oppdatert  informasjon kommer.

Les mer...

Workshop om radon på Gjøvik den 31. august

Hvordan kan vi få flere til å gjøre tiltak for å redusere radonnivået i boligen? Bli en folkeforsker og hjelp oss med å finne ut av det! Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet setter i gang et pilotprosjekt i Gjøvik i samarbeid med Miljørettet helsevern IKS og Gjøvik kommune. Vi ønsker å komme i […]

Les mer...

Velkommen til gratis fagdag – ”På banen igjen – samfunnsperspektiv og folkehelse etter pandemien”

Helseoversiktsgruppa i Gjøvik, Toten, Land, Gran og Lunner og Innlandet Fylkeskommune inviterer til fagdag på Quality Hotel Strand Gjøvik 16.09.2022. Målgruppen er ansatte i kommunene i Innlandet fylke; politikere, kommunale ledere, folkehelsekoordinatorer, helsesykepleiere, ansatte i skole og barnehage, frivillige, studenter mm. Dette er en fagdag for deg som ønsker påfyll om helsefremming, bærekraftig og langsiktig […]

Les mer...

Avløpsslam

Regelverket for bruk av avløpsslam er strengt, både med hensyn til krav til slamkvalitet og bruk. Dette sikrer at landbruket kan nyttig­gjøre seg ressursene i avløpsslam på en trygg og bærekraftig måte.   Regelverk til lagring og bruk av avløpsslam: Lagring og bruk av avløpsslam er regulert gjennom forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav […]

Les mer...

Utslett etter bading i ferskvann?

Svømmekløe (cercariedermatitt) er et kløende utslett på huden som kan ligne på insektstikk. Utslettet oppstår etter bading i enkelte ferskvann og dammer, og forårsakes av fugleparasitter.   Utslett og hudreaksjoner Parasittene kan forårsake en allergisk reaksjon, særlig etter gjentatte eksponeringer. Parasittene er ikke farlige for mennesker, men utslettet kan være svært kløende, og enkelte personer kan […]

Les mer...

Årsrapport 2021

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter. Vi har nå publisert årsrapporten for 2021:Årsrapport 2021 Miljørettet helsevern IKS.

Les mer...

Kjæledyr fra Ukraina

Det er viktig at informasjon om hva ukrainere plikter å gjøre med sine kjæledyr når fram til dem, slik at vi ikke risikerer spredning av dødelige sykdommer til mennesker og dyr i Norge. Det er spesielt rabies (100 prosent dødelig for hund og menneske om man ikke er vaksinert) og revens dvergbendelorm som krever spesielle tiltak. […]

Les mer...

Landsomfattende tilsyn ved solarier

          Miljørettet helsevern IKS deltar i uke 11 og 12 i en landsomfattende tilsynskampanje ved solarier som arrangeres av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Soling i solarium gir økt risiko for hudkreft, og risikoen er høyere for de som startet solariebruk i ung alder. I Norge har vi hatt 18-årsgrense […]

Les mer...

Hold temperaturen på varmtvannstanken over 70 grader

Med dyr strøm er det mange som ser på ulike tiltak for å spare på strømmen, og noen velger å skru ned temperaturen/skru av varmtvannstanken når de reiser på ferie. Vi anbefaler at man ikke gjør dette. Lavere temperaturer på varmtvannstanken kan føre til gode vekstforhold for legionellabakterien som trives best i temperaturer mellom 20 […]

Les mer...