Folkeundersøkelsen i Innlandet er i gang

Folkehelseundersøkelsen 2023 skal hjelpe fylkeskommunen og kommunene å gi bedre tjenester til innbyggerne. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som gjennomfører undersøkelsen på vegne av fylkeskommunen. Undersøkelsen sendes ut 10. mai og er tilgjengelig for svar i tre uker. Hvis du er trukket ut til å delta, vil du få en e-post eller sms. For å få […]

Les mer...

Utleieboliger og boforhold: Sjekkliste med råd fordelt på fagområder

Mange som leier bolig sliter med problemer relatert til inneklimaet, som fukt, mugg og tett luft. Godt inneklima er av stor betydning for helse og trivsel, særlig fordi vi oppholder oss mye innendørs i Norge. I forbindelse med et tverrfaglig prosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune ble det utarbeidet en sjekkliste med gode […]

Les mer...

Samlerapport fra tverrfaglig prosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune 2018-2020

Det ble gjennomført et tverrfaglig prosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune i perioden 2018 – 2020. Prosjektet var et samarbeid mellom Gjøvik brannvesen, Gjøvik kommunes byggesaksavdeling og Miljørettet helsevern IKS. Samlerapporten fra prosjektet er nå ferdigstilt og du finner den her. Samlerapporten har fokus på miljørettet helsevern. Brannvesenet og byggesaksavdelingen har gitt innspill. […]

Les mer...

Dårlig inneklima?

Informasjon, råd og sjekkliste for inneklima Mange som leier bolig sliter med problemer relatert til inneklimaet, som fukt, mugg og tett luft. Her finner du en kort oversikt over informasjon og råd for å bedre inneklimaet, samt en nyttig sjekkliste.

Les mer...

Vanlige sykdommer hos barnehagebarn

Kommuneoverlegene tilknyttet Miljørettet helsevern IKS har revidert veilederen Vanlige sykdommer hos barnehagebarn Veiledningen er basert på Folkehelseinstituttets artikkel: Når må barn være hjemme fra barnehagen? – FHI

Les mer...

Lurer du på hvordan vi kan redusere radonnivået i boligene våre?

Ønsker du å lære mer om hvordan vi kan redusere radonnivåer i hjemmene våre? Radon folkeforskningsprosjekt i Gjøvik inviterer til åpent møte onsdag 25. januar 2023, klokka 18:30-20:00 på Quality Hotel Strand Gjøvik. Representanter fra Radonforeningen, Direktoratet for strålevern (DSA) og Miljørettet helsevern vil være til stedet.Det er gratis og åpent for alle, og man […]

Les mer...

IK-hjelperen for barnehager og skoler

  Miljørettet helsevern IKS har utarbeidet en IK-hjelper for barnehager og skoler med forslag til hvordan et internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. kan bygges opp.  IK-hjelperen er i tråd med veilederne, Miljø og helse i barnehagen (IS-2072) og Miljø og helse i skolen (IS-2073). IK-hjelperen kan lastes ned her: […]

Les mer...

Du bør kunne klare deg selv i minst tre døgn

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 31. oktober starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap. – Målet med Egenberedskapsuka 2022, som gjennomføres 31. oktober – 6. november, er å gjøre oss bedre rustet på å stå imot kriser. Du har nok […]

Les mer...

Radon-prosjekt på Gjøvik

Radon folkeforskningsprosjektet på Gjøvik har nå fått fylt opp med deltakere i målekampanje, og det er ikke mulig å melde seg på lenger.  Det vil bli arrangert en møte om tiltak i januar.  Oppdatert  informasjon kommer.

Les mer...