Ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger trådte i kraft fra 1. juli.

Ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger trådte i kraft fra 1. juli, og erstatter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Formålet med forskriften er å å bidra til at miljøet i barnehager, på skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges.

Det er også utarbeidet veileder til forskriften. Veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger trådte i kraft fra 1. juli og du finner veilederen her.