Tilgang til trygt drikkevann er viktig, også for deg som ikke er tilknyttet et vannverk

Hvis du har egen drikkevannsforsyning som forsyner bare din husstand eller hytte, er du selv ansvarlig for at drikkevannet er trygt. Det samme kan være tilfelle hvis du har ansvar for en mindre felles vannforsyning.

Da bør du gjøre deg noen tanker rundt drikkevannet og om vannkilden er tilstrekkelig sikret. Det kan være enkle grep, men ofte er det vanskelig å vite hvor man skal starte.

Da kan denne brosjyren være til hjelp: Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta – FHI.

 

Hvis du ønsker å ta prøve av vannet kan du ta kontakt med Mjøslab IKS (www.mjoslab.no).