Folkeundersøkelsen i Innlandet er i gang

Folkehelseundersøkelsen 2023 skal hjelpe fylkeskommunen og kommunene å gi bedre tjenester til innbyggerne. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som gjennomfører undersøkelsen på vegne av fylkeskommunen. Undersøkelsen sendes ut 10. mai og er tilgjengelig for svar i tre uker.

Hvis du er trukket ut til å delta, vil du få en e-post eller sms. For å få et godt bilde av hvordan helsetilstanden er i Innlandet fylke, er det viktig at flest mulig svarer på undersøkelsen. Her finner du mer informasjon om folkehelseundersøkelsen i Innlandet: Undersøker folkehelsen i Innlandet – Innlandet fylkeskommune

Folkehelseundersøkelsen for kommunene i Viken ble gjennomført i 2021. Her finner resultatene fra undersøkelsen i Viken: Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021 – Viken fylkeskommune