GRATIS fagdag 19. oktober. Sett av datoen!

Sett av 19. oktober!

Helseoversiktsgruppen har i samarbeid med Innlandet fylkeskommune arrangert flere vellykkede GRATIS fagdager med aktuelle faglige temaer. Den 19. oktober arrangerer vi ny fagdag med temaet «Hvordan forbereder vi barn og unge på fremtiden?» Dyktige fagpersoner vil belyse temaet med ulike innfallsvinkler.

Lege og journalist Charlotte Lunde vil snakke om lekens betydning for barns læringsevne, filosof Einar Øverenget om unge og sosiale medier, barne- og ungdomspsykiater Rania Adel Hameed om barn og unge og søvn og politikontakt Fredrik Lykken vil snakke om unge og rus. Ungdomspolitiker Heidar Bergum Jahr vil åpne dagen, mens Gjøviks dyktige skolelege, Svanhild Hansen, vil lose oss trygt gjennom dagen.

Endelig program kommer etter sommeren. Fagdagen vil også denne gangen være gratis å delta på. Det er begrenset antall plasser og det er førstemann til mølla-prinsippet, så MELD DEG PÅ!

MELD DEG PÅ HER