Råd fra Mattilsynet om fugleinfluensa

Kan være et bilde av gås

Fugleinfluensaviruset er påvist hos ville fugler i de fleste fylker i Norge. Viruset smitter svært sjelden til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler Mattilsynet at man tar noen forholdsregler.

Du kan lese mer om dette ved å klikke på denne lenken: https://www.mattilsynet.no/…/sporsmal-og-svar-til…