Dårlig inneklima?

Informasjon, råd og sjekkliste for inneklima

Mange som leier bolig sliter med problemer relatert til inneklimaet, som fukt, mugg og tett luft. Her finner du en kort oversikt over informasjon og råd for å bedre inneklimaet, samt en nyttig sjekkliste.