Nasjonal tilsynskampanje med skadedyrbekjempelser i barnehager og skoler

Miljørettet helsevern IKS deltar i en nasjonal tilsynskampanje med skadedyrbekjempelser i barnehager og skoler. Kampanjen pågår i perioden 15. januar – 15. mars 2024. Tilsynet er rettet mot den enkelte skadedyrbekjemper som har utført bekjempelser i skoler og barnehager.

Kort om kampanjen:

  • Tilsynet skal bidra til forbedret skadedyrkontroll i barnehager og skoler slik at risikoen for helse- og miljøskade ved bekjempelser minimeres
  • Tilsynet vil ta utgangspunkt i protokoller fra skadedyrbekjempelser utført i barnehager og skoler
  • Det skal føres tilsyn med at bestemmelsene i skadedyrforskriften er overholdt ved bekjempelsene

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) er arrangør av tilsynskampanjen og Folkehelseinstituttet (FHI) bidrar med faglig assistanse.

Foto: Pixabay: wolfgangvogt_lb