Ønsker du å måle radon i boligen?

Den eneste måten å finne ut om din bolig har et radonproblem, er å måle.

Det finnes flere firmaer som tilbyr radonmålinger, prisene varierer fra cirka 250 til 500 kroner per stykk.

Miljørettet helsevern IKS har en prisgunstig avtale med Eurofins Radonlab om måling av radon i inneluft. Tilbudet gjelder for husstander i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran kommune (avtalen gjelder ikke for Lunner kommune). Forutsetningen for rabatten på over 50 % er at måleresultater gjøres tilgjengelige for Miljørettet helsevern IKS, bostedskommunen og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern). Miljørettet helsevern IKS og kommuneoverlegene vil dermed få et bedre grunnlag for å vurdere radonforholdene i kommunene.

Bestill sporfilm målepakke ved Eurofins Radonlab.

Du må bestille minimum to sporfilmbokser for å få rabatten for Gjøvikregionen. Oppgi tilbudskode «gjovik».

Ved spørsmål ta kontakt med Radonlab på telefon 21 96 03 50.