Badevannskvalitet 2017

I løpet av sommeren tas det prøver av kvaliteten på badevannet ved de mest brukte badeplassene i Gjøvikregionen og Gran. Se resultatene her. Vi er nå i gang med prøvetakingen og kan melde om tilfredsstillende resultater fra prøvetakingene i juni.

Avdelingsingeniør Kim André tester badevannskvaliteten ved stupetårnet på Fastland, Gjøvik kommune

Avdelingsingeniør Kim André tester badevannskvaliteten ved stupetårnet på Fastland, Gjøvik kommune

Siktedyp sjekkes også. Normen er satt av sikkerhetsmessige årsaker, for å kunne se personer som er i ferd med å drukne.

Siktedyp sjekkes også. Normen er satt av sikkerhetsmessige årsaker, for å kunne se personer som er i ferd med å drukne.