Brakarbrygga

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
01.07.19 15,5 2 2 x
13.08.18 07:20 18,1 1 1 x