Brovollshølen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
24.06.24 14:30 10 4 0 x
12.06.23 12:25 12,0 1 ikke påvist x
23.06.22 11:30 14,5 31 16 x
14.06.21 09:45 10 1 x
07.07.20 09:45 11,5 150 21 x
02.07.20 13:15 15,5 160 20 x
29.07.19 11:30 13,8 8 1 x
19.06.19 11:20 12,0 11 1 x
26.06.18 11:10 10,4 1 ikke påvist x