Fagdag om sosial ulikhet i helse

Hold av datoen 15. mai 2019! Helseoversiktsgruppa i Gjøvikregionen, Gran og Lunner og Oppland fylkeskommune arrangerer fagdag

Fagdag på Gjøvik

Onsdag 15. mai kl. 08.30–15.30 arranger Oppland fylkeskommune, i samarbeid med Helseoversiktsgruppa i Gjøvikregionen, Gran og Lunner, en gratis fagdag med temaet “sosial ulikhet i helse”. Fagdagen holdes på Quality Hotel Strand Gjøvik og det er gratis å delta.

Hva er sosial ulikhet i helse?

Sosiale ulikheter i helse beskrives som systematiske forskjeller i helsetilstand som følger sosiale og økonomiske kategorier, særlig yrke, utdanning og inntekt. Disse helseforskjellene er sosialt skapt og mulig å gjøre noe med. Et nasjonalt mål er at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse, trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.

På fagdagen vil du blant annet få høre om kommunenes ansvar for å utjevne sosiale helseforskjeller, og muligheter for handling og tiltak.

Hvem kommer?

Tone Poulsson Torgersen, fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen og Ingvild G Little, daglig leder for Sunne kommuner, er blant de som kommer. Ordfører i Østre Toten åpner dagen.

Målgruppe

Målgruppen for denne fagdagen er  ordførere, rådmenn, politikere, administrasjonen i kommunen, kommunale ledere, helsesøstre, lærere, barnehage, Nav, handelsstanden, idrettslag, læringssentre, arenaer der innvandrere er, frivilligheten m.fl.

Påmelding

Påmelding til fagdagen gjøres her. Påmeldingsfristen er utvidet til 8. mai.

Teaser til fagdagen. (PDF, 647 kB)