Velkommen til gratis fagdag om sosial ulikhet i helse