Fastland

Prøvetakingsted: Utløp/pumpehus

Dato  Klokka Temp °C pH Turbiditet/Farge E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
16.06.20 08:20 20,3 9,3 1,9/6 4 ikke påvist x
02.06.20 11:40 16,0 8,1 0,34/7 1 1 x
20.06.17 08:00 16,0 8,4 0,68/7 3 ikke påvist x

Prøvetakingsted: Stupetårn 

Dato  Klokka Temp °C pH Turbiditet/Farge Siktedyp E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
08.06.21 08:00 8,8 1,4/6 3,0 6 4 x
11.08.20 09:15 19,1 8,5 0,74/6 4,2 5 1 x
30.07.20 10:12 16,7 8,5 0,4/6 4,2 3 1 x
23.07.20 09:30 16,5 8,8 0,32/9 4,2 1 0 x
16.07.20 12:25 16,9 8,9 0,25/9 4,2 5 1 x
07.07.20 12:10 16,0 9,1 0,19/5 4 0 0 x
30.06.20 07:45 21,0 9,3 0,68/5 > 3,0 0 0 x
24.06.20 08:45 21,0 9,7 2,1/5 2,0 1 0 x
16.06.20 08:33 20,4 9,3 1,9/6 2,0 13 4 x
06.08.19 11:00 20,5 9,2 0,73/6 3,6 4 1 x
29.07.19 09:10 24,0 8,4 0,69/6 12 7 x
24.07.19 10:05 20,3 8,6 0,3/<2 4,1 5 1 x
16.07.19 10:45 20,0 8,8 1,8/3 16 5 x
01.07.19 13:05 18,6 8,8 1,4/6 4,0 4 5 x
18.06.19 15,7 8,3 0,48/6 7 1 x

*Helt ned (bassenget var ikke fylt opp).

Prøvetakingsted: Barnebassenget

Dato  Klokka Temp °C pH Turbiditet/Farge E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
24.06.20 08:45 21,5 9,7 2,0/5 1 3 x
02.07.18 10:11 18,0 17 ikke påvist x