Godt nyttår!

“Annerledesåret” 2020 nærmer seg slutten og vi i Miljørettet helsevern IKS ønsker alle et godt nyttår.
.
Disse anbefalingene gjelder for hele landet. I kommuner med stort smittetrykk kan det være strengere regler for antall gjester og kontakter. Følg derfor godt med på informasjonen der du bor.
.
Sist oppdatert 31.12.20.