Har du vært bortreist og ikke brukt dusjen på en stund?

Det kan bli oppvekst av legionellabakterier i vannrør og annet stillestående vann. Gjør derfor noen enkle tiltak før du tar i bruk dusjen etter ferien eller når du flytter inn på hybelen før studiestart.

Legionellabakterien trives i lunkent, stillestående vann. Smitte overføres gjennom å puste inn små vanndråper (aerosoler) som kan dannes fra enkelte vannbaserte innretninger. Faren for å bli syk av legionellabakterier er liten. Mest utsatt er eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar på grunn av annen sykdom. Størst risiko i hjemmet knytter seg til dusjen og boblebadet.

Antallet legionellabakterier kan øke kraftig inne i vannrør og i andre fuktige innretninger når temperaturen i vannet er mellom 20 og 50 grader, og det er stillestående eller saktestrømmende. Når våte flater kjennes glatte og slimete, tyder det på at bakterier og andre mikroorganismer har dannet en hinne (biofilm). Dette gir forhold hvor legionellabakteriene kan trives.

Risikoen for legionellasmitte hjemme kan minimaliseres med enkle tiltak:

Folkehelseinstituttets råd i egen bolig er å sørge for at temperaturen i varmtvannsledningene holder seg over 60 grader, og at temperaturen i berederen holder 70 grader. Dersom man i tillegg spyler igjennom dusjen med 70 graders vann i 5 minutter 4 ganger i året, og lar bare varmt vann renne igjennom regelmessig, er man godt sikret mot legionellasmitte. Det samme gjelder når du har vært lenge borte. At temperaturen er høy nok kan enkelt sjekkes med et termometer.

I stedet for å spyle dusjene kan dusjslanger og -hoder demonteres og desinfiseres med husholdningsklor. To korker til 10 liter vann er tilstrekkelig styrke. Sørg for at hele dusjslangen/-hodet blir fylt med denne blandingen, og la det stå i 30 minutter. Klorrester og løsnet slam spyles ut før bruk. Det er lurt å foreta behandlingen før man tar dusjene i bruk etter de har stått ubrukt en stund. Dusjeflasker for planter kan også desinfiseres på denne måten.

Boblebad uten filter bør tømmes for vann etter hver bruk, slik at rørene blir tørre. I tillegg bør vann tilsatt 0,5 desiliter husholdningsklor for hver 100 liter vann få sirkulere en time gjennom alle vannfylte rør minst én gang per måned. Boblebad med filteranlegg bør følge samme rutiner som boblebad ved offentlige anlegg.

For mer informasjon om forebygging av legionellasmitte:

Se Folkehelseinstituttets (FHI) sin brosjyre «Legionellasmitte hjemme kan forebygges med enkle tiltak» og temasiden om Legionella.

 

Sist oppdatert 06.18.2019